NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

Chức vụ: Phó Phòng Pháp lý Ngân hàng – Bất động sản
Quê quán: Thái Bình

Luật sư NGUYỄN THỊ NHƯỜNG đã có gần 5 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp lý như Ngân hàng, bất động sản, … Luật sư NHƯỜNG hiện đang phụ trách về pháp lý Ngân hàng và Bất động sản