NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

Chức vụ: Phó phòng Nghiệp vụ – Ngân hàng
Nguyên quán: Bến Tre
Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp lý như Ngân hàng, bất động sản, … Luật sư TUYỀN hiện đang phụ trách về pháp lý Ngân hàng và dịch vụ pháp lý đất đai.