Luật sư
ĐOÀN VĂN CHÍNH

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư Đoàn Văn Chính có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong mọi lĩnh vực pháp luật, đặc biệt có thế mạnh trong các lĩnh vực pháp lý Bất động sản, M&A, dự án, đầu tư, Tư vấn Công ty niêm yết chứng khoán,….