Luật sư
NGUYỄN MINH HIỆP

Chức vụ: Tố tụng – Doanh nghiệp – Bất động sản
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Luật sư – Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư NGUYỄN MINH HIỆP đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như Tố tụng, Pháp lý Ngân hàng, Bất động sản, Doanh nghiệp, … Tại Hoàng Quân Law, Luật sư HIỆP hiện đang phụ trách Pháp lý về Ngân hàng, pháp lý Dự án, Doanh nghiệp và Tố tụng.