Trinh Tu Tuc Lawyer

Chức vụ: Trưởng Chi nhánh Hà Nội
Quê quán: Hòa Bình
Trình độ: Luật sư – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Luật sư TRỊNH TƯ TÚC đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp lý. Ngoài chuyên môn về pháp lý tư vấn Pháp lý Ngân hàng, bất động sản. Luật sư TÚC hiện đang phụ trách về tố tụng, Doanh nghiệp tại Hoàng Quân Law