Nguyen Van Dung Lawyer

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý-Tố tụng
Quê quán: Bình Dương
Trình độ: Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư NGUYỄN VĂN DŨNG có gần 10 năm kinh nghiệm về tố tụng dân sự, hình sự, kinh doanh-thương mại, hôn nhân-gia đình. Ngoài ra, Ông DŨNG còn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp lý về Ngân hàng, Dự án, Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, đất đai,…