Nguyen Thi Khanh Ngoc Lawyer

Chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ – Ngân hàng
Quê quán: Lâm Đồng
Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm về công tác pháp chế tại các Ngân hàng cùng với những am hiểu về pháp luật Doanh nghiệp. Bà NGỌC có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý về Ngân hàng, Doanh nghiệp, đất đai,…